Книги

Кора бумер Роман Трахтенберг и Лена Батинова


На этой странице вы сможете слушать аудио книгу Кора бумер - Роман Трахтенберг и Лена Батинова в mp3, прочитать текст, смотреть видео и слушать аудио книгу онлайн.

Рейтинг: 0

Автор: Роман Трахтенберг и Лена Батинова

Название книги: Кора бумер

Продолжительность: 03:11

Дата добавления: 2016-02-24

Текст просмотрен: 378

Скачать

Другие песни исполнителя Роман Трахтенберг и Лена Батинова

Текст предисловия:

Хаётда огирни хам енгилни хам курганман
Шум бола булиб мен Чорсуда котта булганман
Чиройлимасман, келишмаган кадди-коматим,
Кизларга не сабабдан ёкаман мен билмадим
Кеч булса кучага чикаман сочимни тараб,
Хеч булмаса юраман доим узимга караб
Мани кутади мошинам дарвозахонада
Узимни бахтли хис этаман уни ёнида

Кушдек парвоз этади мани кора бумерим
Пойгада доимо ютади кора бумерим
Кучаларни кезганда мани кора бумерим
Шахарни тинчлигин бузади кора бумерим

Кора бумер, кора бумер, кучаларни чангитар
Кора бумер, кора бумер, кизларга жуда ёкар
Кора бумер, кора бумер, мошинани сараси
Кора бумер, кора бумер, етолмайсан кискаси

Махаллам жойлашгандур шахарнинг киндигида
Ота онам вафот этган хали ёшлигимда
Узимга хон узимга бек усиб катта булдим
Улгайдим бу хаётда не кунларни курмадим
Эски шахарда утди ёшлигим ёкалашиб
Чорсу бозорида ноним топардим талашиб
Авторитетим хурматим узимга яраша
Орзуларимга эришдим мана йиллар оша

Хаётда огирни хам енгилни хам курганман
Шум бола булиб мен Чорсуда котта булганман
Чиройлимасман, келишмаган кадди-коматим,
Кизларга не сабабдан ёкишимни билмадим
Кайси томонга юрасиз деб кизлар сураса,
Элтаман манзилига хатто йулим булмаса
Табиатим бир камтарин ва содда боламан
Киз болага кандай килиб йук дея оламан
Шунинг учундир кора бумер булмаса нега
Шунинг учундир кора бумер мен билан бирга
Шунинг учундир кора бумер бумерим мани
Гузал кизларни кучаларда айлантиргани

Видео:

Кара бумер (на башкиро-татарском) "БашКлип"

Комментарии:

Добавить комментарийКаптча: